Raad van Bestuur

De raad van bestuur vergadert minimum één keer per kwartaal. Verder vergadert de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 18 van de statuten, telkens het belang van het Zorgbedrijf dit vereist en dit op bijeenroeping van de voorzitter, die verplicht is een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen op aanvraag van minstens één derde (1/3) van deĀ beheerders.

De algemeen directeur oefent de functie uit van secretaris van het Zorgbedrijf.