comfortzorg

Praten over GRENZEN, WENSEN en VERWACHTINGEN rond je levenseinde. 

handen

Voor wie

Je woont nu bij ons. Een opname in ons woonzorgcentrum betekent voor jou en je familie een nieuwe stap in je leven.

Vanuit onze bekommernis voor goede zorg en kwaliteit van leven willen wij graag met jou je wensen voor de toekomst bespreken.

Heb je ooit nagedacht over de aard van de medische zorg die je wenst te krijgen als je te ziek bent om nog voor jezelf te spreken? Dat is het doel van vroegtijdige zorgplanning, om te verzekeren dat je verzorgd wordt zoals je zelf gewild had, ook wanneer praten/communiceren onmogelijk zou worden.

Mensen hebben vaak een verschillende mening over het nemen van medische beslissingen. Sommigen willen zelf beslissen, anderen willen samen met hun arts beslissen en nog anderen verkiezen dat hun arts beslist of hen thans zeer nauw begeleidt bij het maken van medische beslissingen.

Wat zou jij verkiezen?

Daarom is het nu al belangrijk na te denken, te spreken en te beslissen over de zorg die je wil, mocht je ernstig ziek worden.

Zo wordt voorkomen dat je naasten alleen de verantwoordelijkheid moeten dragen voor moeilijke beslissingen in de laatste periode. Dat is vroegtijdige zorgplanning. Wanneer er zich veranderingen voordoen in je situatie of je van mening verandert, kan je de afspraken laten wijzigen in je zorgdossier. Jij bepaalt dit, wanneer je maar wil.

Wat je ook verkiest, wij respecteren jouw wensen.

 

Voorwaarden

Wie of wat kan jou ondersteunen?

Je kan als bewoner een wettelijk vertegenwoordiger en/of vertrouwenspersoon aanduiden. Ook heb je de mogelijkheid een negatieve wilsbeschikking te laten opmaken.

Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die jouw rechten als bewoner vertegenwoordigt op het moment dat je daartoe zelf niet meer in staat bent. Langs deze weg zal je geen behandeling krijgen die je niet hebt gewenst. Dit kan je ook laten registreren in een negatieve wilsbeschikking.

Een vertrouwenspersoon is iemand die je helpt bij dagdagelijkse taken en je bijstaat in het uitoefenen van je rechten als patiënt. Een vertrouwenspersoon heeft geen beslissingsrecht!

Met een negatieve wilsverklaring kan je vastleggen welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst wanneer je het zelf niet meer kan vragen (wilsonbekwaamheid): bij coma, dementie, verwardheid of hersentumor, … Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica,… CT-scan, NMR-onderzoek,…

Men noemt dit ‘negatief’ omdat het hier gaat over het afwijzen van behandelingen en onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren.

Dit document kan echter nog niet geregistreerd worden op de gemeente. Deze wilsbeschikking is onbeperkt geldig en zelfs juridisch afdwingbaar. Binnen ons woonzorgcentrum werken wij met de documenten van LEIF. (LevensEinde InformatieForum)

 

En dan is er comfortzorg

Comfortzorg is een verzamelwoord voor alle zorgen waarmee we mensen kunnen omringen tijdens hun laatste levensfase. Deze zorg gebeurt op de eigen afdeling door het vertrouwde personeel samen met familieleden en vrienden.

Als woonzorgcentrum kiezen we resoluut voor maximale comfortzorg voor onze bewoners en trachten we therapeutische hardnekkigheid te vermijden.

Hier hebben we bijzondere aandacht voor: een goede pijn- en symptoomcontrole, psycho-sociale-emotionele en spirituele ondersteuning van de bewoner en diens familie en bieden we ondersteuning bij het rouwproces van de nabestaanden.

Een goede communicatie is onontbeerlijk.

Binnen onze comfortzorg bestaat er in ons woonzorgcentrum ook de mogelijkheid tot het toepassen van euthanasie, binnen het wettelijk kader.

 

We willen jou, en indien gewenst jouw naasten, graag uitnodigen tot een gesprek hierrond. Zo kan jij je zorgen, ervaringen, verwachtingen en angsten in verband met de toekomst uiten.

Wij langs onze kant kunnen je tegemoetkomen en op al je vragen een passend antwoord geven. Samen zorgen we dat je de beste zorgen krijgt, afgestemd op jouw wensen.

 

Openingsuren & contact

woonzorgcentrum Sint-Pieter - campus Puurs

adres
Palingstraat 442870 Puurs-Sint-Amands
Tel. tel.
algemeen 03 890 15 33
e-mail
wzc.puurs@zorgbedrijf.klein-brabant.be

woonzorgcentrum Sint-Pieter - kortverblijf

adres
Palingstraat 442870 Puurs-Sint-Amands
Tel. tel.
algemeen 03 890 15 32
e-mail
wzc.puurs@zorgbedrijf.klein-brabant.be