Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit afgevaardigden van alle deelgenoten van Zorgbedrijf Klein-Brabant. Het OCMW van Puurs-Sint-Amands wordt in de Algemene Vergadering van Zorgbedrijf Klein-Brabant vertegenwoordigd door hun voltallige Raad voor maatschappelijk welzijn, samengesteld conform artikel 6 § 1 van het OCMW-decreet. De algemene vergadering vergadert 2 keer per jaar.

Het mandaat van de afgevaardigden van het OCMW Puurs-Sint-Amands neemt een einde bij de installatie van een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn. De afgevaardigden oefenen hun mandaat evenwel uit tot in hun vervanging wordt voorzien.  Telkens wanneer een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn wordt geïnstalleerd, duidt de respectieve raad voor maatschappelijk welzijn zijn afgevaardigden binnen de Algemene Vergadering aan. 

De algemeen directeur van het Zorgbedrijf oefent de functie uit van secretaris van de Algemene Vergadering.